Cáp Thang Máy, Cung Cấp Cáp Thang Máy, Bình Tân, Bán Cáp Thang Máy, Công ty Lê Hà Vina, công ty Lê Hà, cáp thang máy hàn quốc, cáp thang máy D8, cáp thang máy 8x19+FC, Lê Hà Vina
Cáp Thang Máy, Cung Cấp Cáp Thang Máy, Bình Tân, Bán Cáp Thang Máy, Công ty Lê Hà Vina, công ty Lê Hà, cáp thang máy hàn quốc, cáp thang máy D8, cáp thang máy 8x19+FC, Lê Hà Vina

TÌM HIỂU VỀ CÁP THANG MÁY 8x19FC

Cáp thang máy là dòng cáp thép chuyên biệt, chuyên để nâng hạ cho thang máy. Cáp thép này có các cấu trúc 8x19FC và 8x25FC. Tức là cáp có 8 tao, mỗi tao cáp có 19 hay 25 sợi thép.  FC là ký hiệu của ruột cáp lõi bố.…